Visie

Samen dragen we zorg voor elkaars veerkracht en vitaliteit.

We zijn allemaal met elkaar verbonden en een veerkrachtig en vitaal leven is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Door in te zetten op vitale sociale netwerken kunnen gezonde communities ontstaan, waarin deelnemers regie en verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat ze zelf willen bijdragen aan hun eigen veerkracht & vitaliteit. Het ‘samensturen’ geeft mensen een nieuw doel in het leven. Dit Ikigai geeft zin en hoop aan het bestaan, helpt om de gezonde keuzes makkelijker te maken en om vol te houden. Met elkaar  bouwen we aan een veerkrachtige en vitale samenleving.