Positieve gezondheid

Wat is eigenlijk gezondheid?

Om gezondheid te definiëren wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Positieve Gezondheid’. Dit concept heeft IkiBuntu omarmd omdat ze geïnteresseerd is in de oorsprong van gezondheid. Daarbij richt IkiBuntu zich op factoren die veerkracht en vitaliteit stimuleren, in plaats van de factoren die ziekte veroorzaken. Door te focussen op de fysiologische, psychologische, sociaal-culturele, ontwikkelingsbepaalde- en spirituele variabele wil IkiBuntu gezondheid in zijn totaliteit bekijken en worden veerkracht en vitaliteit onderdelen van het gehele leven.

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’

Ben je benieuwd naar jouw eigen gezondheid? Vul dan het web van Positieve Gezondheid eens in en ga met IkiBuntu in gesprek over wat jij graag zou willen veranderen. Wat daarbij voor jou belangrijk is. Er zijn tot nu toe vier versies ontwikkeld:

Door te kijken naar waar jij van droomt, kan je gaan doen wat jij belangrijk vindt. Zo kom je in je kracht en zijn er ineens hele andere zaken mogelijk om te groeien in veerkracht en vitaliteit. Om een voorbeeld te geven: stoppen met roken is veel moeilijker als je (om welke reden dan ook) ongelukkig bent. Ga je op zoek naar de oorzaak van dat gevoel, en pak je het aan, dan wordt stoppen met roken ineens een mogelijkheid. Door samen met IkiBuntu met het spinnenweb aan de slag te gaan, zal blijken dat een heleboel zaken waar je mee zit helemaal niet medisch zijn en een positieve wending krijgen als je gaat focussen op veerkracht en vitaliteit.