Oermoderne leefstijl

Wat is het verband tussen leefstijl, overgewicht en suikerziekte? Waarom ontstaan aandoeningen zoals hartinfarcten, kanker, hoge bloeddruk, diabetes, massaal in onze tijd en vroeger niet? Enige kennis van de evolutie is nodig om dat te kunnen begrijpen.

Tegelijkertijd is er goed nieuws! Het zelfherstellend vermogen van het lichaam is enorm. Door het toepassen van oeroude principes op het gebied van voeding en leefstijl kunnen de moderne welvaartsziekten adequaat en effectief aangepakt worden. De initiatiefnemers van IkiBuntu zullen hun kennis hierover delen en integreren met jouw ideeën, plannen en acties. Ze zullen je uitdagen om op jouw manier met verschillende oermoderne leefstijlpijlers aan de slag te gaan. Met verrassende veerkrachtige en vitale resultaten als gevolg!

Evolutie en gezondheid

Als we geboren worden erven we het genetisch materiaal van onze ouders. Een genenpakket van ongeveer 27.000 genen. Dit genetische pakket is gedurende de evolutie zorgvuldig samengesteld en geoptimaliseerd met als doel ziekten te voorkomen en de overlevingskans van onze voorouders te vergroten.

Dit genenpakket kan zich heel moeizaam aanpassen. Het verandert zeer traag, slechts een half procent per miljoen jaar. Dit betekent dat onze genen nog vrijwel hetzelfde zijn als die van de oermens. Destijds had het als functie om ziekten te voorkomen en de overlevingskansen te vergroten. En dat doen de genen nog steeds als wij grofweg gezien hetzelfde leven leiden als onze voorouders. Dus een leven leiden dat aansluit op ons genenpakket.

Daar waar wij dat niet doen en een typisch westers leven leiden, ontstaan chronische klachten en ziekten.

 

Revolutie in de evolutie

Sinds de landbouw zijn de leefomstandigheden van de mens snel en drastisch veranderd. De landbouw leidde tot een grote verandering van het voedingspatroon. In plaats van oervoeding ging men veel granen, zuivel en peulvruchten eten.

De industriële revolutie 200 jaar geleden zorgde voor een stroomversnelling. Hierdoor veranderden onze leefomstandigheden nog sneller. Sterk bewerkte voedingsmiddelen werden geïntroduceerd en als gevolg daarvan gingen we steeds meer bewerkte voeding eten. Ook nam de hoeveelheid beweging drastisch af, aangezien er steeds meer werk door machines werd uitgevoerd. Daarnaast zorgde de industrialisering ervoor dat we veel minder aan zonlicht werden blootgesteld, waardoor de kans op een vitamine D-tekort flink toenam.

Deze veranderingen hebben zeer snel plaatsgevonden als we dit op de evolutionaire tijdschaal bekijken. Zo snel dat onze genen onvoldoende tijd hebben gehad om zich goed te kunnen aanpassen. Hierdoor is er sprake van een mismatch tussen onze genen en onze leefomstandigheden.

Conclusie: onze genen zijn aangepast op de leefomstandigheden van onze voorouders, maar niet op het typische westerse leven. Ze snappen niets van deze leefomstandigheden en hoe zij hiermee om moeten gaan. Hierdoor ontstaan na verloop van tijd gezondheidsproblemen, hart en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, kanker, overgewicht en obesitas.