Oermodern Samensturen naar Veerkracht & Vitaliteit

Hoe kun je leider worden van je eigen gezondheid? Hoe kun je werken aan je veerkracht & vitaliteit? Hoe kan in het dorp of stad waar je woont, leeft, speelt of werkt een beweging op gang worden gebracht waarbij de focus niet ligt op ziekte en zorg, maar op gezondheid, gedrag, veerkracht & vitaliteit. En hoe kan de omgeving daarin meeveranderen?

Samensturing

Het antwoord ligt verscholen in bovenstaande vragen. Het gaat om jou en het gaat om de mensen in jouw omgeving.  Het gaat om samen besluiten over wat nodig is om de gezondheid en leefbaarheid te verbeteren. Het gaat om verantwoordelijkheid daarin nemen en zelf regie erover te kunnen voeren. Dat is de kern van samensturing. Wie geen regie heeft over zijn gezondheid en omgeving, voelt zich ook niet genegen om plannen en ideeën van anderen uit te voeren.

Uniek concept

Dat is dus het unieke van IkiBuntu: er is niet een vaststaand plan van aanpak. En het is, zonder kosten, voor iedereen toegankelijk. Ook als je gezond bent en geen klachten hebt ben je welkom om mee te partciperen, deel te nemen aan deze beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Anderen hebben jouw kennis en kunde nodig. Jij kunt anderen verder helpen, stimuleren om de gezonde keuzes te maken. Jij kunt jouw ideeën en initiatieven delen, plannen, mee helpen organiseren. Als je chronisch ziek bent of andere sociale-psychische-somatische klachten hebt, dan ben je welkom om te leren en te delen. Als je worstelt met gewicht of mentaal niet fit bent, je bent welkom bij IkiBuntu om veerkrachtiger en vitaler te worden. Het levert voor iedereen waanzinnig veel op.

Omgeving

De initiatieven van IkiBuntu zijn dus ook gericht op de omgeving. Op het aanmoedigen om verbindingen (connecties) met elkaar aan te gaan. Tijdens de coronacrisis helpen we elkaar om het virus in te dammen, door afstand van elkaar te houden. Op dezelfde manier helpen we elkaar bij IkiBuntu om nieuwe stappen te zetten op het gebied van gezondheid en gedrag.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gezondheid herbergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid in zich. Iedereen die dat ziet en doorziet, kan een steentje bijdragen. Zo kunnen vitale sociale netwerken en gezonde communities ontstaan, waarin iedereen regie en verantwoordelijk neemt voor datgene wat hij zelf wil bijdragen.

Betekenisvol leven

Dit ‘samensturen’ geeft  een nieuw doel in het leven. Het geeft zin en hoop aan het bestaan, helpt om de gezonde keuzes makkelijker te maken en om vol te houden. Met elkaar gaat IkiBuntu bouwen aan een veerkrachtige en vitale samenleving!