Missie

Oermodern samensturen richting veerkracht & vitaliteit

Inwoners van Veendam leven samen in een gezonde omgeving en ervaren een positieve gezondheid.

IkiBuntu staat voor volledige toewijding aan het inspireren van gezondheid, veerkracht en vitaliteit. Dit doet ze door:

  • Het stimuleren van de gezonde keuzes in de breedste zin van het woord
  • Het aanmoedigen om verbindingen (connecties) aan te gaan zodat vitale sociale netwerken en gezonde communities ontstaan
  • Het inboezemen van doel en zingeving (Ikigai) in plaatsen en ruimtes waar mensen leven, werken en spelen.
  • Naast individuele gedragsverandering ook in co-creatie de omgeving optimaliseren en ontwerpen om de gezondheid, veerkracht en vitaliteit te verbeteren.

Stichting IkiBuntu vindt haar oorsprong in het gedachtengoed van de transitie genaamd ‘Healthy Ageing’. In de praktijk betekent dit een veranderingsproces van ‘Ziekte & Zorg’ via ‘Mens & Maatschappij’ naar ‘Gezondheid & Gedrag’.

IkiBuntu onderzoekt middels participatief actieonderzoek hoe, zowel op individueel- als collectief niveau, de mens invulling wil geven aan een veerkrachtig & vitaal leven. Belangrijk in deze transitie is dat de mens, waarmee wordt bedoeld ‘iedereen die zich aangetrokken en/of aangesproken voelt’, een rol vervult in het onderzoek. Het onderzoek is er primair op gericht om de transitie naar ‘Gezondheid & Gedrag’ in de praktijk te brengen. De uitkomsten staan niet vast en ook de route kan gedurende het onderzoek aangepast worden als dit nodig blijkt te zijn.