Oermodern Ouderschap

Onderzoek – Sociale Steun

De eerste duizend dagen (vanaf de conceptie tot de tweede verjaardag) zijn cruciaal in de gezondheidsontwikkeling van kinderen. In deze periode wordt de basis gelegd voor de gezondheid in de rest van het leven. Veel ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en er is dan ook geen levensfase belangrijker dan de eerste duizend dagen. Waar we als oermens of zelfs maar enkele generaties terug als ouders konden rekenen op veel steun uit de nabije omgeving, leven we tegenwoordig in een individuele maatschappij. Sociale steun is geen vanzelfsprekenheid meer. En laat het nou zo zijn dat goede zorg voor onze kinderen voortkomt uit goede zorg voor onszelf. Dit onderzoek wil de behoefte aan sociale steun van ouders in de eerste duizend dagen van hun kind inzichtelijk maken. Als we weten waar de behoeftes liggen kunnen we vervolgens in gezamenlijkheid vormgeven aan sociale steun.

 

 

Uitnodiging deelnemers

Voor het onderzoek naar sociale steun worden (aanstaande) vaders en/of moeders gezocht. Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat de (aanstaande) ouder één of meerdere kinderen heeft in de eerste duizend dagen. Dit betekent dat er sprake is van een zwangerschap en/of dat men minimaal één kind onder de 2 jaar heeft.

De mate van ervaren sociale steun is niet belangrijk. Deelnemen is dus mogelijk voor zowel ouders die veel en weinig steun ervaren.

Onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk en geanonimiseerd gebruikt. Deelname brengt geen verplichtingen met zich mee en is uiteraard kosteloos.

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek vormt de masterthesis van de studie Healthy Ageing Professional. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de doorontwikkeling van de innovatie Oermodern Ouderschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ilona Schra, zelf moeder van een zoon van 4 jaar en zwanger van de tweede. 

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 stappen. Deelname aan stap 1 geeft geen verplichting om ook stap 2 & 3 te doorlopen. Wenselijk is dit uiteraard wel.

Stap 1

Het onderzoek start met het bijhouden van een (digitaal) dagboek over de ontvangen sociale steun gedurende één week.

Stap 2

In een (eerste) online groepsinterview met vijf tot acht personen wordt met input van het dagboek verder ingegaan op sociale steun, zoals jij die op dit moment ervaart.

Stap 3

In een (tweede) online groepsinterview met vijf tot acht personen worden de wensen en kansen met betrekking tot sociale steun onderzocht. Dit gebeurt door middel van een creatieve werkvorm, waarin we jouw droomwereld gaan schetsen.

De stappen zullen doorlopen worden in de periode eind september tot eind oktober. Beschikbaarheid kan na aanmelding worden doorgegeven via een datumprikker.

Ja, ik doe mee aan het onderzoek

2 + 8 =