Oermodern Ouderschap

Belangrijk: in verband met de coronamaatregelen zal Oermodern Ouderschap nog even op zich moeten wachten. De verwachting is om in september te kunnen starten met de eerste groep. Aanmelden is al wel mogelijk!

Ouders hebben in de huidige maatschappij vele ballen hoog te houden. Naast de rol als vader of moeder, ben je veelal ook partner, werknemer, collega of mantelzorger. Uit onderzoek blijkt dat ouders in hun drukke bestaan niet (willen) inleveren op tijd met hun kinderen. Er wordt minder tijd besteed aan het huishouden en vrije tijd voor de ouder zelf. Balans tussen werk en gezin is een veelgehoorde uitdaging en tijd en ruimte om goed voor jezelf te zorgen is veelal schaars.

Dit initiatief heeft als doel om gezinnen een community te bieden waar ze praktische en emotionele steun kunnen ervaren. De community bevordert de samenredzaamheid en het ouderlijk welzijn, waardoor kinderen zich oermodern kunnen ontwikkelen.

Het grootbrengen van kinderen is in de laatste decennia steeds minder een collectieve verantwoordelijkheid geworden. Het bieden van sociale steun als informele hulpbron is geen vanzelfsprekendheid meer. Steun en hulp aan gezinnen is een taak geworden van professionals en instanties (Bartelink & Verheijden, 2015). In 2015 is de Wet op jeugdzorg vervangen door de Jeugdwet en daarmee is jeugdhulp overgeheveld naar de gemeentes. Het beleid van de gemeentes moet zich onder andere richten op het probleemoplossend vermogen versterken en de opvoedcapaciteiten vergroten van ouders en hun sociale omgeving (NJI). Inmiddels zijn we vijf jaar verder, veel gemeentes, kampen met grote tekorten. De kosten in het sociale domein blijven stijgen en de vraag naar jeugdhulp wordt alsmaar groter. Ondanks mooie initiatieven gericht op preventie blijft hulp aan gezinnen tot op heden een zaak van professionals en instanties. Uit onderzoek blijkt dat ouders een voorkeur hebben voor informele steun van mensen uit hun nabije omgeving (Speentjes, Van der Linden & Goossens, 2009).

De aanwezigheid van een sociaal netwerk is voor zowel gezinnen met als zonder veel problemen een beschermende factor (Mutsaers & Berg, 2010). Gezinnen zijn weerbaarder als er mensen zijn waarvan ze praktische en emotionele steun ontvangen (Bartelink & Verheijden, 2015). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat wanneer we specifiek kijken naar de ouders ze zich meer ontspannen voelen in de opvoeding, meer zelfvertrouwen hebben en positievere relaties aangaan met hun kinderen. Ketner & Gravesteijn (2019) schrijven dat sociale isolatie door veel ouders wordt genoemd als hoofdoorzaak van problemen. Het belang van een steunend sociaal netwerk wordt breed gedragen, echter is er nog maar zeer weinig bekend over hoe een sociaal netwerk geactiveerd en versterkt kan worden.

Voor wie?

Aanstaande ouders of ouders met een jongste kind tot 4 jaar hebben over het algemeen een grotere behoefte aan een community, maar ook ouders met oudere kinderen zijn van harte welkom. Belangrijk is dat je graag wilt ervaren hoe het is om meer in verbinding te zijn met jezelf en andere ouders

Hoe ziet Oermodern Ouderschap eruit?

Fase 1 
De eerste sessies staan in het teken van kennismaken met elkaar. Deze sessies vinden plaats op een doordeweekse avond in het Gezondheidscentrum Lloyds Terras. Openheid, vertrouwen en veiligheid is de basis voor het creëren van de community. 

Fase 2
Na de uitgebreide kennismaking wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de kennis over oermodern opgroeien en het belang van aandacht voor jezelf. De sessies worden vormgegeven door Oermoderne Ouders en professionals.

Fase 3
In de laatste fase gaan de ouders zelf aan de slag om de community vorm te geven. Door middel van creatieve ontwerpsessies, testen in de praktijk, evalueren & aanpassen krijgt de community een duurzaam bestaan.