Healthy Ageing

Gezond ouder worden, de letterlijke betekenis van Healthy Ageing. Maar kan dat in een maatschappij waarin de verwachting is dat in 2040 meer dan zestig procent van de Nederlanders te zwaar zal zijn? In de wetenschap dat overgewicht direct verband houdt met allerlei chronische lichamelijke en geestelijke klachten… Niet voor niets openbaren bij vrouwen de eerste chronische klachten zich rond het 42e levensjaar en bij mannen een paar jaar later. We leven weliswaar langer, maar dat zijn veelal jaren in ziekte!

Is het dan niet naïef om te denken dat we gezond ouder kunnen worden?

De initiatiefnemers van IkiBuntu denken van niet. Want hoewel het leven niet maakbaar is, is ze wel stuurbaar. Maar dat kan de stichting niet alleen. Sterker nog, gezond ouder worden lukt niemand alleen! Het is iets dat we samen kunnen doen, tenminste als we daarvoor openstaan. Door samen te sturen richting een veerkrachtig, vitaal en betekenisvol leven, werken we toe naar een omgeving waarin Healthy Ageing niet langer een begrip blijft. Zo kan een nieuwe cultuur ontstaan. Een cultuur waarin mensen elkaar helpen om bovengemiddeld gezond ouder te worden. Een cultuur die ook wel een Blue-zone wordt genoemd. IkiBuntu wil inwoners van dorpen en steden helpen om van hun plaats waar ze wonen, werken en spelen een Blue-zone te maken.