Van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag

Lukt het ons nog om gezond te leven? Op dit moment zijn 9,9 miljoen Nederlanders chronisch ziek en hebben 8,5 miljoen Nederlanders overgewicht. De verwachting is dat in 2040 tweeënzestig procent van de Nederlanders te zwaar zal zijn. Overgewicht is een uitermate belangrijke voorspeller van de risico’s die we lopen op het krijgen van allerlei vervelende chronische en soms levensbedreigende aandoeningen. Ook in de medische literatuur zijn onderzoeken gepubliceerd met daarin lange lijsten van lichamelijke en psychische aandoeningen die samenhangen met een te hoog gewicht.

Met deze cijfers zijn we de zwakste generatie ooit…

Onze levensverwachting heeft decennia lang een stijgende lijn gehad, dat overigens voor een belangrijk deel te danken is aan een lagere kindersterfte en betere neonatale zorg. Helaas brengen velen de laatste jaren en soms zelfs tientallen jaren niet door in goede gezondheid. De leeftijd waarop iemand een eerste chronische ziekte ontwikkelt is voor vrouwen gemiddeld vanaf hun 42ste levensjaar en mannen vanaf hun 48ste levensjaar. En dat is niet nodig! Hoewel het leven niet maakbaar is, is het wel stuurbaar. Daar wil IkiBuntu een bijdrage aan leveren door de focus te leggen op gezondheid en gedrag.