Actieonderzoek

Het onderzoek dat IkiBuntu uitvoert in gemeenten is een zogenoemd Participatief Actieonderzoek. Dat betekent dat iedereen die aan de slag wil met zijn/haar gezondheid kan deelnemen. In de praktijk zal  met zorgverleners, de gemeente, bedrijven, instellingen en de inwoners ideeën, plannen en acties gecreërt en gerealiseert worden  die gericht zijn op gezondheid en gedrag. Inzet is dat de betrokkenen zelf regie en verantwoordelijkheid nemen en  de gemeente en de zorgverleners  ondersteunend aanwezig zijn.