Blog 2: over wat de Zuid-Afrikaanse Ubuntu-filosofie voor de Nederlandse gezondheidszorg kan betekenen…

Essentie van mens-zijn

In de eerste blog over Ubuntu schreef ik iets over heel bewust aanwezig zijn: ‘Ik zie jou, hier ben ik’. Vanuit een intermenselijke verbinding onvoorwaardelijke, natuurlijke zorg en hulp bieden die de ander nodig heeft om invulling te geven aan een gezonde leefstijl en het omkeren van T2D.

Maar kan dat? Is het mogelijk, om vanuit Ubuntu als bron, het zorgsysteem te bewegen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag? Momenteel zijn wij het aan het onderzoeken in Veendam met behulp van Participatief Actieonderzoek en wat geeft dat waanzinnig mooie inzichten! Het brengt ons namelijk bij de essentie van mens-zijn: vanuit gastvrijheid zorg voor de ander hebben. Het vermogen bezitten om een stapje extra te willen zetten ten gunste van de gezondheid van de ander…

There is a crack in everthing

Uitvoering geven aan dit Participatieve Actieonderzoek heeft mij persoonlijk heel dicht bij het nummer van Leonard Cohen gebracht: ‘There is a crack in everthing, that’s how the light gets in!’ De confrontatie als zorgverlener met het feit dat er in ieders leven scheuren en barsten aanwezig zijn is als ambulanceverpleegkundige niet nieuw voor me. Maar dat je óók als actieonderzoeker door die scheuren en barsten naar binnen kunt komen en de mens kunt laten ervaren ‘Ik zie jou, hier ben ik’ is een high-level-Ubuntu-ervaring dat diepe impact heeft op zowel onderzoeker als medemens. Prachtig om mee te maken!

Ubuntu als het begin van herstel

De eerste groep mensen met Diabetes Type 2 zijn door ons Participatief Actieonderzoek in Veendam met elkaar in contact gekomen. Ze vormen de eerste focusgroep en zijn samen aan de slag gegaan om hun Diabetes type 2 positief aan te pakken. En dat leidt nu al tot mooie resultaten waarover ik later meer zal schrijven. ‘Ik zie jou, hier ben ik’ is niet alleen voorbehouden aan professionals…